Dansk velgørenheds halvmåne har til formål at yde humanitær bistand til forældreløse børn, fattige samt truede familier i katastrofeområder. indsamlinger anmeldt til Indsamlingsnævnet efter ny lov JN nr.: 01753 .
Bidrag
Contribute More